EE型系列
型号 尺寸
型号 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) Weight(g) 详情
EE1312 13.0±0.4 6.2±0.2 5.9±0.3 2.8±0.2 9.8min 4.8±0.2 2.6 详情
EE1614 16.0±0.4 7.3±0.3 4.8±0.2 4.0±0.2 11.7min 5.3±0.2 3.5 详情
EE16L 16.0±0.4 12.4±0.2 4.8±0.2 4.0±0.2 11.7min 10.2±0.2 5.4 详情
EE16B 16.0±0.4 6.2±0.2 7.0±0.3 4.4±0.3 11min 4.0±0.2 4.7 详情
EE1916 19.0±0.4 8.0±0.3 4.8±0.2 4.8±0.2 13.8min 5.5±0.2 4.8 详情
EE20B 20.5±0.5 10.7±0.3 7.0±0.3 5.0±0.35 14.7min 7.0±0.2 10.0 详情
EF2020 20.0±0.6 10.0±0.2 5.65±0.25 5.7±0.2 14.1min 7.2±0.2 7.6 详情
EE2220 22.0±0.6 9.4±0.2 5.7±0.2 5.7±0.2 15.5min 5.65±0.2 8.3 详情
EE24 24.0±0.5 12.0±0.2 5.75±0.2 5.75±0.2 15.8min 8.0±0.2 12.0 详情
EE2520 25.4±0.5 10.0±0.2 6.4±0.3 6.4±0.3 18.5min 6.8±0.2 10.8 详情
EF2525 25.05±0.75 12.75±0.25 7.2±0.3 7.25±0.3 17.5min 8.95±0.25 15.8 详情
EF25B 25.05±0.75 12.75±0.25 10.5±0.25 7.25±0.3 17.5min 8.95±0.25 22.6 详情
EE2821 28.0±0.6 10.7±0.2 10.75±0.25 7.25±0.25 18.5min 6.0±0.2 23.5 详情
EE28B 28.0±0.6 16.8±0.2 7.5±0.3 7.25±0.25 18.5min 12.3±0.2 22.8 详情
EE3030 30.0±0.8 15.2±0.2 7.1±0.3 7.0±0.3 19.5min 9.9±0.2 23 详情
EE3530 34.5±0.8 15.0±0.3 9.5±0.3 9.4±0.3 24.8min 9.8±0.2 34 详情
EE4133 41.0±1 16.6±0.3 12.5±0.3 12.5±0.3 29.5min 10.5±0.3 58 详情
EE42A 42.0±1 21.2±0.3 12.5±0.3 12.0±0.3 29.5min 15.1±0.3 71 详情
EE42B 42.0±1 21.2±0.3 15.0±0.3 12.0±0.3 29.5min 15.1±0.3 94 详情
EE42C 42.0±1 21.2±0.3 20.0±0.3 12.0±0.3 29.5min 15.1±0.3 122 详情
业务咨询:点击这里给我发消息
技术咨询:点击这里给我发消息
阿里旺旺:点击这里给我发消息
  • 地址: 奉化方桥开发区恒安路5号
  • 电话: 86-0574-88651866
  • 传真: 86-0574-88651867
  • 手机: 13805869290
  • Email: ningbonc8@126.com